Claber

Robustos, antialgues, anti-UV. Amb els tubs col·lectors i capil·lars Claber es poden crear fàcilment sistemes de microaspersió i de reg per degoteig. 

Claber