×

Política de Privacitat

En utilitzar el present Lloc Web, les Aplicacions, i / o al comunicar-se electrònicament amb CAIRÓ, S.L. a través del seu web www.cairo.ad ; es recullen i es tracten les dades personals que se sol·licita a l'Usuari. Les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de CAIRÓ, S.L. el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari. L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats, els quals es regeix per la present política de privacitat.

La informació personal recollida dels clients registrats s'emmagatzema en una base de dades propietat de CAIRÓ, S.L. que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que estableix la Llei LQPD 29/2021, del 28 d’Octubre, qualificada de protecció de dades personals i el Decret 391/2022, del 28 de Setembre, que la desenvolupa; així com el Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal RGPD UE- 2016/679.

CAIRÓ, S.L., a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per l'Usuari de manera interna per donar a conèixer a l'Usuari els seus productes i publicacions que pogués considerar d'interès per al mateix. Sota base del seu consentiment.

En qualsevol cas, les seves dades seran tractades amb un nivell de protecció d'acord a les normes aplicables sobre Protecció de Dades i no se sotmetran a decisions automatitzades.

El responsable del tractament de les dades personals que l'Usuari faciliti a l'accedir i utilitzar el Lloc Web i les Aplicacions és CAIRÓ, S.L., amb domicili social a aquests efectes: Avinguda Salou, 55 -AD500- ANDORRA LA VELLA (PRINCIPAT D’ANDORRA).

La legitimació per al tractament és l'interès legítim de CAIRÓ, S.L. en mantenir la relació existent amb l'Usuari i, si escau, el seu consentiment. Per tant, CAIRÓ, S.L. recollirà i mantindrà les seves dades mentre la relació sigui vigent i, si escau, l'Usuari no revoqui el consentiment que ha prestat al tractament de les seves dades. En tot cas, quan les dades personals no siguin necessaris per al fi per al qual van ser recollides i mentre no es procedeixi a la cancel·lació definitiva dels mateixos, es conservaran de forma bloquejada.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, supressió de les seves dades de caràcter personal subministrades a la web www.cairo.ad així com retirar el consentiment prestat, mitjançant comunicació escrita dirigida a CAIRÓ, S.L. al domicili social facilitat anteriorment.

Aquesta comunicació també es podrà realitzar mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l’adreça: cairo@cairo.ad

L'usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o dany causat al Lloc web o per a agents, a CAIRÓ, S.L. o de qualsevol tercer mitjançant la comunicació d'informació errònia, inexacta o incompleta serà responsabilitat única i exclusiva de l'Usuari.

FINALITAT I TRACTAMENT DE LES DADES

RECOLLIDA I TRACTAMET DE LES DADES

Les tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Lloc Web i Aplicació, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, imatges, icones, enllaços, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "Continguts"), són propietat intel·lectual de CAIRÓ, S.L. o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent de propietat intel·lectual sobre els mateixos, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per a l'ús del Lloc Web i de l’Aplicació. Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de CAIRÓ, S.L. o tercers, sense que pugui entendre que l'accés al Lloc Web i/o Aplicació atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

EL TITULAR actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l'exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. EL TITULAR tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc web.

La durada de la prestació del servei del lloc web i dels serveis és de caràcter indefinit.

Sense perjudici de l’anterior, CAIRÓ, S.L. es reserva el dret d’interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que ho integren.

CAIRÓ, S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si s’escau, s'estableixin per EL TITULAR en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

CONDICIONS D'ÚS

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret del Principat d’Andorra. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Tota informació i documentació disponible en altres idiomes diferents al català de la present pàgina web es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut de la versió en altres idiomes diferents al català ( si s’escau) i el de la versió original en català prevaldrà el d’aquesta última.

CAIRÓEXPRESS!

Fes la teva compra amb un sol dit! Sense fer cues!

01
DEMANAel producte que t'interesa a la nostra web, per email,telèfon o whatsapp.
01
CONFIRMAla compra, un cop validada.
03
RECULLla teva comanda a la nostra botiga, en format STOP & GO.