• Tubs de polipropilè
  • Tubs de polipropilè

Imatges no contractuals

Tubs de polipropilè

Tubs indicats per a conduccions d’evacuació, sanejament, pluvials i conduccions de climatització.

Marques amb les quals treballem