• Fixacions i suportacions
  • Fixacions i suportacions
  • Fixacions i suportacions
  • Fixacions i suportacions

Imatges no contractuals

Fixacions i suportacions

Diferents tipus d’abraçaderes, grapes, perfils, tacs, ancoratges metàl·lics per a qualsevol instal·lació sanitària. 

Marques amb les quals treballem