• Fotovoltaica
  • Fotovoltaica

Imatges no contractuals

Fotovoltaica

Els sistemes fotovoltaics aprofiten la radiació solar, font inexhaurible, local, no contaminant i silenciosa, per a la producció d'electricitat. Proporcionen autonomia i rendibilitat. Reducció de costes, durabilitat, autonomia en la producció d'energia.

Marques amb les quals treballem