Samo

A través de l'anàlisi i la comprensió dels hàbits i els desitjos dels consumidors, Samo ha creat un univers de mampares de bany ampli i divers.

Samo