Siemens

Siemens és una empresa d'origen alemanya que es troba a Espanya des de l'any 1895. Empresa líder industrial i pionera en: eficiència energètica, productes de climatització, productivitat industrial, tecnologia sanitària, solucions intel·ligents en infraestructures.

Siemens