Unex

Unex ofereix solucions en sistems aïllants i flexibles per la conducció, el lligat, la fixació i senyalització de cables i tubs en instal·lacions elèctriques. 

Unex


Catàlegs de la marca