• Conductors armats

Imatges no contractuals

Conductors armats

Especialment recomanats per instal·lacions fixes amb risc d’agressió mecànica, llocs on els rosegadors puguin implicar una amenaça a la integritat del cable com magatzems, plantes de producció, serveis agrícoles, enllumenats exteriors, gasolineres, etc.

Marques amb les quals treballem