• Free-cooling
  • Free-cooling
  • Free-cooling

Imatges no contractuals

Free-cooling

Descobreixi aquest ràpid i efectiu sistema de recuperació d’aire fred en temperatures baixes per reutilitzar-lo en els seus sistemes de climatització. Disposem de les més innovadores tècniques de “Free-cooling”.

Marques amb les quals treballem