• Tubs de PVC evacuació i sanejament
  • Tubs de PVC evacuació i sanejament
  • Tubs de PVC evacuació i sanejament

Imatges no contractuals

Tubs de PVC evacuació i sanejament

Tubs i accessoris indicats per xarxes d’evacuació d’aigües pluvials i residuals això com xarxes de sanejament. 

Marques amb les quals treballem