Eclatec

L’«Il·luminació òptima» és l'objectiu que persegueix en tot moment Eclatec quan dissenya les seves solucions d'il·luminació; el que fa radicalment diferent a l'empresa són les seves habilitats duals: en primer lloc, un domini de la fotometria i en segon lloc, un alt nivell de coneixements tècnics per per lliurar enginyeria precisa, fiable i solucions d’èxit garantit.

Eclatec


Catàlegs de la marca