A l'estiu, la piscina a punt!

Si hi ha una cosa que a gairebé tothom li ve de gust quan la calor i les altes temperatures apareixen i la suor fa acte de presència és, sens dubte, gaudir d'una refrescant capbussada en una piscina. Si ets dels afortunats que compta amb una piscina per refrescar-se durant aquesta època segur que ja saps les diferents accions que s'han de dur a terme per mantenir un correcte manteniment de la mateixa.

En algunes ocasions, però, aquest manteniment no és suficient, fet que provoca que l'aigua cristal·lina que tant ens agrada veure en una piscina doni pas a una aigua més tèrbola, amb canvis de color i, fins i tot, amb parets tacades i  amb marques d’alcalinitat. Per aquest motiu, des de Cairó volem aprofitar l'entrada d'avui al nostre blog per donar-te diferents consells de manteniment de piscina que et permetran acabar amb uns problemes que són molt més freqüents del que imagines.

Quins són els problemes més freqüents en el manteniment d'una piscina?

1. Aigua tèrbola

manteniment piscina

Tècnicament, l'augment de la terbolesa de l'aigua en una piscina esdevé quan augmenta la presència de petites partícules en l'aigua, les quals són difícils de filtrar o eliminar mitjançant oxidació. Els possibles motius que poden originar aquesta situació són la propagació d'algues, un pH elevat o bé una filtració deficient. 

Tractament

En cas d’identificar que la filtració es deficient, el primer que s'haurà de fer per combatre l'augment de terbolesa serà comprovar el funcionament del filtre i, en cas que sigui necessari, netejar-lo. En cas que el problema persisteixi i s'identifiqui  la presència de partícules en suspensió, recomanem la utilització d'un clarificador o floculant.

Gràcies a aquest producte, les partícules de menor dimensió s'agrupen i es decanten cap al fons de la piscina, fent que resulti molt més fàcil de ser retirades pel filtre neteja fons. Si es tracta d'una problemàtica amb algues, el que s'haurà de fer és ajustar el pH entre 7,2 i 7,6 amb productes de regulació de pH almenys una hora abans del tractament de xoc per prevenir la seva aparició.

2. Presència d'algues

presència d'algues en una piscina

L'aparició d'algues en una piscina sorgeix i s'accentua quan els nivells de terbolesa de l'aigua són elevats, existeixen superfícies lliscants, s’obstrueixen els filtres o bé el consum d'elements químics és excessiu. Altres elements que poden potenciar la seva aparició són un manteniment insuficient o les influencies ambientals. Tot i que les algues no provoquen cap tipus de malaltia, és evident que la seva presència no convida al bany.

Tractament

Per combatre la presència d'algues en la nostra piscina és important ajustar el pH entre 7,2 i 7,6 almenys una hora abans d'efectuar el tractament de xoc. Efectua un tractament de xoc de la piscina amb Diclor granulat i Floculant líquid. Filtra durant 24 hores o fins que l'aigua estigui neta. Raspalla a fons les parets i sòl de la piscina i afegeix algicida per prevenir l'aparició de noves algues.

Tipus d'algues

  • Algues verdes: s'adhereixen a les parets i suren lliurement en l'aigua.
  • Algues grogues: s'adhereixen a les parets i no embruten l'aigua sempre que no es manipulin físicament. En raspallar-les, el seu aspecte és el d'una pols fina de color marró.
  • Algues negres: s'adhereixen a les parets i són molt difícils d'eliminar.

3. Canvis de color de l'aigua

canvis color d'aigua

Una altra problemàtica freqüent és la identificació de canvis de color en l'aigua de la piscina. Es poden identificar diferents colors, que van des del color verd opac, provocat per la presència d'algues, fins al color blau, marró o negre, tonalitats que indiquen excés de coure o ferro en l'aigua.

Tractament

Independentment de la tonalitat identificada, en tots els casos el tractament és el mateix: regular el pH entre 7,2 i 7,6 almenys una hora abans del tractament de xoc. Efectua un tractament de xoc amb Diclor granulat i floculant líquid. A continuació, filtra durant 24 hores o fins que l'aigua estigui neta. Finalment, raspalla a fons les parets i el sòl de la piscina, aspira les restes i afegeix Antical Super

4. Presència d'òxid i cal

presència d'òxid

La presència d'òxid és símptoma de corrosió de les parts metàl·liques de la piscina. Un nivell de pH baix o una duresa càlcica baixa són alguns dels principals factors que originen aquest problema.

Tractament

En cas de comprovar que el PH és baix, caldrà augmentar-lo entre 7,2 i 7,6 amb un regulador de PH. En cas contrari, si la presència d'òxid en la piscina està produïda per la duresa càlcica baixa, caldrà augmentar la duresa càlcica amb un potenciador de duresa.

5. Escuma en l'aigua

espuma en l'aigua

L'aparició d'escuma en l'aigua de la piscina normalment es produeix per l'acumulació d'olis corporals, locions, desodorants i productes cosmètics en general.

Tractament

Una de les millors solucions per tractar l'aparició d'escuma en l'aigua és utilitzar un clarificant/floculant. Si els utilitzes setmanalment evitaràs la terbolesa de l'aigua i l'aparició d'escuma. A més, milloraràs el rendiment dels filtres.

6. Olor excessiu a clor

olor clor

Si perceps un olor de clor excessiu mentre estàs nedant possiblement sigui causa d'un desajust del nivell de PH, una presència elevada de clor combinat o de clor total.

Tractament

Una de les primeres accions per tractar l'olor de clor excessiu és ajustar el nivell de pH entre 7,2 i 7,6. En el cas que hi hagi una elevada presència de clor combinat, deixa passar una hora després de l'ajust de PH i realitza un tractament de xoc amb dicloro granulat.Si existeix excés de clor total, deixa passar una hora després de l'ajust de pH i elimina l'excés de clor amb un neutralitzador de clor.