76 dies amb un país 100% renovable, Costa Rica ho fa possible

És possible abastir el 100% de l'electricitat que consumeix un país únicament amb fonts d'energia renovables? Tot i que en l'actualitat aquest fet resulta pràcticament impossible d'assolir per gairebé tots els països del món, un petit estat de menys de 5 milions d'habitants com és Costa Rica ha aconseguit el que fins ara semblava una utopia: fer funcionar tot un país exclusivament amb energies renovables, com ara la Geotèrmiaaerotèrmia, fotovoltaica, biomassa, entre altres.

Així, tal com es detalla en un article publicat en la secció de ciència de 'El Mundo', l'estat centreamericà ha estat capaç d'abastir durant 76 dies consecutius –del 16 de juny al 31 d'agost- tota la demanda energètica del país, cobrint el consum d'habitatges, indústries, comerços, restaurants, entre altres, sense emetre un sol gram de gasos d'efecte hivernacle. Tot i la vistositat d'aquest "rècord" d'eficiència energètica, cal tenir en compte que enguany Costa Rica ja acumula 150 dies 100% renovables, mentre que durant el 2015 van arribar fins als 300 dies en què tota l'energia consumida al país es va produir amb fonts no fòssils.

Xifres molt allunyades de l'entorn europeu

Si s'extrapolen les xifres de Costa Rica a l'àmbit europeu, s'evidencia com en el vell continent encara hi ha molt camí a recórrer. Així, un país com Alemanya, una de les principals potències mundials en energies renovables, actualment cobreix el 33% de la seva demanda anual amb fonts netes, tot i que ha arribat a cobrir, durant períodes molt puntuals, fins al 87% de la seva demanda energètica. Altres com Noruega, que produeix el 60% de la seva electricitat amb energies netes, o Uruguai, que enguany cobrirà el 30% del seu consum amb energia eòlica, també segueixen el mateix camí.

Sigui quina sigui l'energia renovable que requereix,  l'equip d'assessors de Cairó podrà orientar-li en la millor decisió de compra, tenint en compte les seves especificacions. Per a més informació sobre energies renovables i solucions en eficiència energètica, consulti als nostres experts a Cairó Andorra.

Contacte amb Cairó: cairo@cairo.ad | Tfn +376 879079 | www.cairo.ad